Trang chủ  
So sánh WCF với web api services
Quảng cáo: Thuê nhà mặt tiền quận 7 - Giá rẻ, chính chủ, vị trí đẹp, đường rộng. Nhà trong hẽm, mặt bằng quận 7 đầy đủ diện tích, giá tốt nhất thị trường. Nhận ký gởi cho thuê nhà nguyên căn quận 7.

WCF bao gồm việc đảm bảo tính toàn diện và bảo mật của bản tin. Các dịch vụ còn có thể được chứa, hoặc chạy trong một tệp thực thi được điều hành bởi một agent bên ngoài như IIS hay Windows Activation Services (WAS). Hình sau mô tả các lớp chủ yếu trong bản vẽ xây dựng của Windows Communication Foundation (WCF).

So sánh WCF với web api services

Cũng giống như các chương trình khác, một dịch vụ cần được chạy trong một tệp thực thi. Dispatch behavior: Khi một bản tin được xử lý bởi căn cơ WCF, dịch vụ Dispatch behavior định vị xem bản tin được xử lý như thế nào. Transaction behavior: Hành xử giao dịch chất nhận được việc rollback các giao dịch nếu xảy ra lỗi.

Bài này giới thiệu tổng quan về công nghệ Windows Communication Foundation (WCF). Nhìn 1 cách phức hợp thì một dịch vụ bản chất chính là chương trình. Message (Bản tin).

Một giao dịch đảm bảo chắc chắn rằng mọi thứ diễn ra trong giao dịch chiến thắng hay thất bại đều là kết quả phức hợp. Microsoft Visual Studio 2008. WCF chất nhận được các dịch vụ được chứa trong một số lớn các môi trường khác biệt, như Windows NT Services, Windows Forms, và đưa vào console, cũng như ở trên IIS (Internet Information Server) và WAS (Windows Activation Services).

WCF có thể dùng các bản tin SOAP giữa hai tiến trình, do đó làm cho các đưa vào dựa trên WCF có thể làm công việc với các tiến trình khác băng qua việc giao tiếp dùng bản tin SOAP. Để đi lên đưa vào với WCF ta cần các phần mềm sau:. Message inspection: Kiểm tra bản tin đem đến cho dịch vụ khả năng chăm sóc bao gồm hay 1 số phần của bản tin.

Do WCF được quy hoạch trên cơ sở của .NET Framework 2.0 CLR, nó là tập các lớp chất nhận được các nhà đi lên quy hoạch các đưa vào hướng dịch vụ bằng môi trường lập trình không còn xa lạ của họ như VB.NET hay C#. Metadata behavior: Hành xử với các siêu dữ liệu chuẩn mực coi làm như thế nào và bao giờ thì các siêu dữ liệu được bỏ ra bên ngoài dịch vụ. WCF contract cũng chứa các thông tin giống như vậy.

kiểu trả về. Ví dụ, nếu một giao dịch chứa ba mục các bước cần thực hành, trong quá trình thực hành giao dịch, một trong nhiều các mục đó bị thất bại, khi ấy cả ba mục sẽ là thất bại. Do vậy nhà đi lên chỉ cần cai quản được công nghệ WCF là có thể quy hoạch các đưa vào 1 cách nhanh chóng.

Sau đó sẽ giới thiệu căn bản về bản vẽ xây dựng của WCF, những bộ phận hợp thành WCF. Lớp này khác với lớp thực thi dịch vụ chủ yếu bởi sự khác biệt trong các công việc xử lý content bản tin. Các chế độ và các kết nối (bindings) mô tả các điều kiện cần có để giao tiếp với 1 dịch vụ.

Mở Visual Studio 2008, chọn Create New Project, trong phần WCF chọn WCF Service Library như hình dưới. Vào tháng 11 năm 2005, .NET 2.0 được Microsoft ban hành bao gồm có cung cấp các hàm API khác biệt cho các liên lạc dựa trên SOAP để cao nhất hoá sự làm công việc giữa các căn cơ dùng Web Services, cùng với .NET 2.0 còn cung cấp các API để Gia Công việc liên lạc dựa trên mã nhị phân giữa các đưa vào chạy trên hệ thống Windows đặt tên .NET Remoting, các API cho các giao dịch phân tán, và API cho liên lạc dị bộ. Parameter filtering: Khi một bản tin được đưa đến một dịch vụ, sẽ xảy ra một số hành động dựa trên content phần đầu đề của bản tin.

Phần cuối sẽ giới thiệu các công cụ cần thiết để quy hoạch đưa vào với WCF cùng với một ví dụ dễ chơi với WCF để học sinh dễ hình dung. Mỗi kênh chính là bộ phận xử lý bản tin theo 1 cách gì đấy. Địa chỉ download: http://www.microsoft.com/express/.

WCF chất nhận được đưa vào việc xử lý giao dịch như trên với các liên lạc. 1. WCF còn chất nhận được bạn kết hợp đưa vào của bạn với cơ sở cơ sở bảo mật sẵn có, bao gồm cả các chuẩn bên ngoài môi trường Windows bằng cách dùng các bản tin SOAP bảo mật.

Kiến trúc của WCF Lập trình C#. Các công năng của WCF. Giao dịch thường bắt gặp trong các làm việc với cơ sở dữ liệu.

Từ khóa: So sánh WCF với web api services
Xem Nhiều